Wednesday, May 07, 2008

Rugaciune pentru toata lumea

Pe data de 11 Mai, aceasta va fi rugaciunea in care se va uni multe natiuni in rugaciune:

Alatura-te si tu!

Dumnezeule Aotputernic – Tată, Fiule şi Duhule Sfânt,

Ne-am adunat astăzi credincioşi din întreaga lume,

pentru a glorifica Numele Tău.

Tu eşti Creatorul cerului şi pământului.

Nimeni nu se compară cu Tine, Tu eşti sfânt şi drept în toate căile Tale.

Ne supunem autorităţii Tale ca Rege al universului.

Ne rugăm într-un singur glas, din adâncul inimilor noastre

şi Te onorăm în faţa întregii lumi.

Adunarea: Doamne Dumnezeule, numai Tu meriţi

lauda şi adorarea noastră.

Tatăl nostru din ceruri,

Îţi mulţumim pentru că iubeşti atât de mult lumea

încât ai dat pe singurul Tău Fiu, Isus Hristos,

să moară pe cruce pentru păcatele noastre,

pentru ca noi să putem fi împăcaţi cu Tine.

Suntem atât de mulţumitori pentru că putem să Te numim Tată

şi pentru că suntem numiţi copiii Tăi.

Nimic nu ne poate despărţi de dragostea Ta.

Adunarea: Îţi mulţumim Tată pentru că ne-ai înfiat în familia Ta prin Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru.

Doamne Isuse Hristoase,

Numai Tu eşti vrednic să iei sulul cărţii istoriei şi să-i rupi peceţile, pentru că

a-I fost junghiat şi ne-ai răscumpărat pentru Tatăl nostru prin sângele Tău.

Mărturisim că Tu eşti Capul Bisericii şi Domn al cerului şi pământului.

Fie ca oameni din fiecare neam şi de orice limbă să devină ucenicii Tăi,

pentru ca binecuvântarea Ta să aducă transformare în toate popoarele.

Fie ca Împărăţia Ta să se extindă în fiecare naţiune a lumii,

pentru ca guvernele să conducă cu dreptate şi nepărtinire.

Şi fie ca Numele Tău să fie înălţat de la răsăritul şi până la apusul soarelui.

Adunarea: Isuse Hristoase, Tu eşti Mântuitorul lumii

şi Domn al tuturor.

Tată al harului şi îndurării,

Recunoaştem că am păcătuit şi că lumea noastră este sub puterea păcatului.

Inimile noastre sunt întristate de nedreptate, ură şi violenţă.

Ne este ruşine de asuprirea, rasismul şi vărsarea de sânge din ţara noastră.

Plângem pentru vieţile pierdute prin crime, războaie şi terorism.

Familiile noastre sunt destrămate şi bisericile noastre divizate prin răzvrătire şi mândrie.

Vieţile noastre sunt pângărite de egoism, lăcomie, idolatrie şi păcate sexuale.

Ţi-am întristat Inima şi am dezonorat Numele Tău.

Ai milă de noi! Te rugăm din toată inima!

Adunarea: Doamne Dumnezeul milei şi îndurării, iartă păcatele noastre.
Revarsă Harul Tău şi vindecă ţara noastră.

Duh al Dumnezeului Celui Viu,

Fără Tine nu putem face nimic.

Transformă Biserica Ta după chipul lui Isus Hristos.

Prin puterea Ta adu vindecare celor bolnavi,

eliberare celor apăsaţi şi mângâiere celor care plâng.

Revarsă dragostea Ta în inimile noastre şi umple-ne de

compasiune faţă de cei fără adăpost şi flămânzi

şi ca să purtăm de grijă orfanilor, văduvelor şi bătrânilor.

Dă-ne înţelepciune şi descoperire duhovnicească pentru

a rezolva situaţiile complexe din zilele noastre.

Ajuntă-ne să folosim resursele lumii pentru binele tuturor.

Adunarea: Duhule Sfânt, avem nevoie de mângâierea şi călăuzirea Ta.

Schimbă inimile noastre, Te rugăm.

Doamne Isuse Hristoase,

Pentru că Tu ai murit şi ai înviat, şi Dumnezeu Tatăl

Ţi-a dat un Nume mai presus de orice nume, Tu vei birui

toate puterile celui rău.

Dărâmă întăriturile şi ideologiile care se împotrivesc cunoaşterii lui Dumnezeu.

Înlătură vălul de întuneric care acoperă oamenii.

Opreşte răul care promovează violenţa şi moartea.

Adu eliberare de apăsarea demonică.

Rupe lanţurile sclaviei, tiraniei şi a bolilor.

Umple-ne cu curaj ca să vestim Cuvântul Tău fără teamă,

şi ca să mijlocim cu credincioşie pentru cei pierduţi.

Adunarea: Atotputernicule Dumnezeu, eliberează-ne de cel rău.

No comments:

Post a Comment