Monday, September 01, 2008

Din buletinul duminical 2Renunţi uşor? Un om care renunţă uşor este un om care nu continuă atunci când ceva este greu sau incomod. O asemenea persoană se descurajează gândindu-se că nu va reuşi niciodată. Să perseverezi înseamnă să mergi înainte chiar dacă treci printr-o perioadă grea, adică să nu renunţi. Biblia ne vorbeşte despre un om pe nume Neemia, căruia Dumnezeu i-a dat o lucrare mare de făcut. Zidul din jurul Ierusalimului fusese dărâmat de duşmani. Neemia conducea lucrările de refacere a zidului imens. După ce a început lucrarea, au apărut multe probleme. Neemia s-a confruntat cu teamă şi descurajare, dar a perseverat până când zidul a fost terminat! Vor fi perioade grele în viaţa ta, când vei fi ispitit să renunţi. Poate că te compătimeşti şi ai impresia că este prea greu să fii creştin, dar Dumnezeu îţi poate da perseverenţă. El doreşte să te încrezi în El, în timp ce El Îşi împlineşte planurile în viaţa ta. Nu descuraja! Nu renunţa! Continuă! Dumnezeu spune: „Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală [nu vom renunţa]“ (Galateni 6:9).

No comments:

Post a Comment