Wednesday, October 01, 2008Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
Ioan 3:17

Domnul Isus a spus aceste cuvinte imediat după ce a enun
țat că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibe viața veșnică.

Mulți oameni au crezut și mai cred încă, că Dumnezeu a trimis un Judecător pe pământ, când de fapt, El a trimis un Mântuitor. Domnul Isus va veni a doua oară să judece lumea, dar prima oară a venit ca lumea să fie mântuită prin El.

De ce nu vin oamenii la Domnul ca să fie mântuiți? Mare parte din ei nu cred că trebuie să fie cineva să te mântuiască, ci tu trebuie să te mântuiești singur. Alții cred că fiind născuți într-o anumită religie, automat sunt asigurați de viața veșnică.

Domnul Isus a spus că lumea va fi mântuită doar prin El! Mă rog ca toți cei care nu ați gustat iubirea Lui, să veniți la El ca să fiți mântuiți prin El. Cei care ați fost mântuiți, dați-I slavă în fiecare zi pentru mântuirea Lui atât de mare

No comments:

Post a Comment